BM EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOLOJİ BANKASININ AÇILIŞI TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankasının Açılış Töreni, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

BM EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOLOJİ BANKASININ AÇILIŞI TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankasının Açılış Töreni, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:12
BM EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TEKNOLOJİ BANKASININ AÇILIŞI TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
banner22

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kampüsünde gerçekleştirilen törene; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve OHRLLS Yüksek Temsilcisi Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu, Bangladeş’in BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Masud Bin Momen, EAGÜ’ler için Teknoloji Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mohamed H. A. Hassan, LDC, LLDC, SIDS Yüksek Temsilcisi Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu, En Az Gelişmiş Ülkeler Başkanı ve Bangladeş Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmood Ali, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve çok sayıda kişi katıldı.

BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Çıkışı Olmayan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Ofisi Direktörü Heidi Schroderus’un açılış konuşmalarının ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü yaptığı konuşmalarında; “Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının açılışı münasebetiyle düzenlediğimiz törene hoş geldiniz. Bu önemli etkinliğe Hükümetimiz adına ev sahipliği yapmaktan duyduğum büyük onur ve mutluluğu ifade ederek başlamak istiyorum. Takdir edeceğiniz gibi, bugün açılışını yaptığımız Teknoloji Bankası, sayıları 47’yi bulan En Az Gelişmiş Ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme yönündeki, küresel çabalar açısından önemli ve tarihi bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Ancak buralara gelmek kolay olmadı. 7 yıl önce ilk kez, ülkemizin Mayıs 2011’de İstanbul’da ev sahipliğini yaptığı dördüncü En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı’nda gündeme gelen bu fikir, Konferans sonunda kabul edilen İstanbul Eylem Planı’nda EAGÜ’lere yönelik bir Teknoloji Bankası kurulması çağrısı ile yer bulmuştu. Teknoloji Bankasının operasyonel hale getirilmesi, Temmuz 2015’de  Addis Ababa’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası BM Kalkınmanın Finansmanı Konferansı sonunda kabul edilen Eylem Planı ile, Eylül 2015’de kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde yer almıştır. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 23 Aralık 2016 tarihinde alınan kararla, ülkemizin ev sahipliğinde kurulması kararlaştırılan Teknoloji Bankası için ve geçtiğimiz yıl 72. BM Genel Kurulu sırasında,  Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından Ev Sahibi Ülke ve Mali ve Ayni Katkı Anlaşmaları imzalanmış, böylece büyük  önem atfettiğimiz bu projeyi hayata geçirmek için,  ülkemizce BM  ile işbirliği halinde gerekli adımlar hızla atılarak bugüne gelinmiştir.

“İNSANİ DIŞ POLİTİKAMIZ ÇERÇEVESİNDE, MAZLUMLARIN YARDIMINA KOŞUP; YOKSULLUK, ÇATIŞMA, DOĞAL AFET YAŞAYAN HALKLARA YARDIM ELİ UZATIYORUZ”

Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluşturmaktadır. İnsani dış politikamız çerçevesinde, mazlumların yardımına koşup; yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım eli uzatıyoruz. 1980’li yıllarda Sahraaltı Afrika ülkelerine yönelik ilk teknik işbirliği programını başlattık. Soğuk Savaşın ardından ise, özellikle Orta Asya, Güney Kafkasya ve Balkanlarda kalkınma programlarını hayata geçirdik. Yakın bir geçmişte, bu programları Ortadoğu, Afrika, Asya, Pasifik ve Latin Amerika’yı kapsayacak şekilde geliştirdik. Bu programları halen 120 ülkede yürütüyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 8.2 milyar Dolar tutarındaki resmi kalkınma yardımıyla, dünyanın milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkelerden birisi haline geldiğimizi, bu vesile ile vurgulamak isterim. Söz konusu yardımlarımızı yaparken, yerel makamlarla yakın işbirliği içinde hareket etmeye büyük özen gösteriyoruz. Kısa süreli insani yardımlara ilaveten uzun vadeli, kapasite gelişimine odaklı kalkınma yardımlarına öncelik veriyoruz. Kalkınma yardımlarımızda, En Az Gelişmiş Ülkeler özel bir yere sahiptir.  Bu anlayışla EAGÜ’lere yönelik BM Teknoloji Bankasının ev sahipliğine talip olduk.

“TÜBİTAK VE ENSTİTÜLERİNİN SAHİP OLDUĞU KABİLİYETLER VE BİLİŞİM VADİSİ’NİN SUNACAĞI İMKANLARIN, BİR ARAYA GELMESİ İLE OLUŞACAK SİNERJİ, TEKNOLOJİ BANKASI’NIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAKTIR”

Yine BM Teknoloji Bankası için birçok fırsat sağlayacağına inanarak, TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) A.Ş. tesislerinde kurulmasına karar verdik. Teknoloji Bankasının MARTEK’de kurulmasının nedenleri üzerinde durmak istiyorum. Banka,  böylelikle hem Gebze’de oluşturmakta olduğumuz Bilişim Vadisi’ne, hem de TÜBİTAK Enstitülerimize yakın olabilecek ve MARTEK, Bilişim Vadisi ve Enstitülerimizin oluşturduğu ekosistemden faydalanabilecektir.  Banka ayrıca, ileri teknolojilere sahip ürün geliştirmeyi, uluslararası platformlarda faaliyet göstermeyi ve yabancı ortaklıklar kurarak, Ar-Ge çalışmalarını uluslararası pazarlara taşımayı amaçlayan girişimcilere, yakın konumlanacaktır. Aynı zamanda, TÜBİTAK ve Enstitülerinin sahip olduğu kabiliyetler ve Bilişim Vadisi’nin sunacağı imkanların, bir araya gelmesi ile oluşacak sinerji, Teknoloji Bankası’nın gücüne güç katacaktır. Teknoloji Bankası’nın ana faaliyet alanlarından bir tanesi olan Bilim Teknoloji ve Yenilik Destek Mekanizması kapsamında, hedeflenen ortak işbirliği projeleri için, Enstitülerimiz Teknoloji Bankası’na hem insan kaynağı, hem de yeni proje ve işbirliği olanakları anlamında da katkıda bulunacaktır.  Ülkemiz,  finansmanı gönüllü katkılarla sağlanacak Bankaya, 2017’den başlamak üzere 5 yıl için yıllık 2 milyon Dolar mali katkı sağlamayı taahhüt etmiştir. Ayrıca ev sahibi ülke olarak idari masraflarını da üstlenmiştir. Bu çerçevede Bankaya 1 milyon Dolar gönüllü katkıda bulunan Norveç Hükümetine, katkı sözü veren Sudan, Bangladeş ile Filipinlere takdirlerimi ifade etmek ve diğer BM ülkelere de katkı yapmaları konusunda, çağrıda bulunmak istiyorum. Tabiatıyla özel sektörün angajmanı Teknoloji Bankasının başarısında önemli bir unsur oluşturacaktır.

Bugün aramızda, gerek ülkemizden gerek yabancı özel sektör ve vakıf temsilcilerinin de bulunması, Teknoloji Bankasının yarattığı ilginin bir göstergesidir.  Bankanın kuruluşunda emeği geçen tüm ilgili kuruluş ve personelimize teşekkür ederim.   BM ailesine de, destek ve gösterdikleri işbirliği için şükranlarımı sunuyor, Teknoloji Bankasının EAGÜ’lerin kalkınma sorunlarını çözmede ve ihtiyaçlarını karşılamada, beklenen  hizmetleri sunmasını temenni ediyorum. Bugün açılış töreninin hemen ardından gerçekleştirilecek olan Panelin de, Teknoloji Bankası’nın En Az Gelişmiş Ülkelerin Kalkınmasında oynayacağı önemli rolün farklı boyutlarıyla anlatılabilmesi için, bir fırsat teşkil edeceğini düşünüyorum. Panelde ortaya konacak fikirlerden biz de yararlanacağız. Ülkemiz Bankanın başarısı için gereken desteği sürdürmeye devam edecektir.” diyen Sayın Bakanımız törene katılan herkese teşekkür etti.

BM Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed, Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Mohamemed Al –Sadi, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Marianne Hagen, Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve OHRLLS Yüksek Temsilcisi Fekitamoeloa Katoa Utoikamanu, EAGÜ’ler için Teknoloji Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mohamed H. A. Hassan, Bangladeş’in BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Masud Bin Momen’in konuşmalarının ardından  TÜBİTAK, BM En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası ve Global Good  Fonu arasında üçlü mutabakat zaptı imzalandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesinin ardından Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankasının açılış kurdelesi kesilerek, Teknoloji Bankası büro alanı gezildi.

banner44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.